بایگانی‌های ماهانه: ژانویه 2016

245- اینجوریاست

وفتی چراغ‌ها خاموش می‌شه روشنفکر هم تاریکفکر می‌شه

244- ترویج خودارضایی

اینجا که جهانبخش پازکی میگه و امید هم می‌خونه «امشب می‌خوام مست بشم عاشق یک دست بشم» یعنی می‌خواد جـق بزنه؟

243- خامنه‌ای vs اوباما

یکی اشک تمساح ریخت و یکی برای مردم گریست