بایگانی‌های ماهانه: ژانویه 2011

173- هم‌پیمان

انقلاب^کردنیست،بکنیم؟

 

پ.ن مهم: برای اولین بار یک نظر بدلیل رعایت نکردن ادب حذف شد! باشد که دیگر همچین موردی پیش نیاید. با تشکر دنی میمیمال

172- بوی دی

بوی دی آمدُ فصل دادنِ

فصل خوندنُ، تقلب

فصل پاره شدنُ جر خوردن

فصل خوب دادن

باشد که همگی خوب دهیم

171- فسیل شدن، بِبَر

میگم این عزراییل هم دیگه پیر شده انگار چشم‌هاش هم ضعیف شده بابا چرا شاهزاده علی‌رضا پهلوی بردی؟ (این^خامنه‌ای^ا.ن ^و ^جنتی) چی کاره هستند پس؟ خدایا این عزی رو بازنشسته کن. 😐