بایگانی‌های ماهانه: سپتامبر 2012

195- برتری

این موشک باور 370، هم هفتادتا از اس 300 بیشتر هم به آرمان‌های عمام باور داره

194- بی‌ناموسی‌های جمعه شب

سوراخ خوبی داری به کیر ما هم سر بزن!

193- نامه

نامه سر گشاده، یعنی کون یارو پاره می‌شه؟
اصلا چرا نمیگن نامه سر کلفت؟