بایگانی‌های ماهانه: آگوست 2009

16- روزگار

هر کردنی یک دادنی داره.

15- خبر فوری

یک هموطن در اقدامی بی سابقه برای حمایت و احساس همدردی با تجاوز شدگان حوادث اخیر مقابل سازمان ملل در نیویورک ، یک ماکت کوکاکولا را به قطر 31.7 سانتی متر و طول 1 متر را در کان خود فرو کرد.

14- تردید

شیرینی، میرینی می خوری؟!

13- عصر ارتباطات

در حال رانندگی
– چرا موبایلتُ زیر ت م خ ت گذاشتی؟
+ برای این که روی ویبره ست، می خوام زنگ زدن بفهمم.
– اهـوم!!!

12- مجازات اسلامی

محسنی اژه ای پس از به دست گرفت پست دادستانی کل کشور، گاز گرفتن را در لیست مجازات های اسلامی قرار داد.

11- شباهت

اونایی که صدای رادیو شونو زیاد می کنند مثل اونایی هستند که صدای ضبط شونو زیاد می کنند.

10- سه داف!!!

برای رفاه بیشتر وزرا، به ازای هر شش وزیر مرد یک وزیر زن انتخاب کردیم هلوووووو.

9- احوالپرسی بازجوها

– دولِت چه طوره؟

+ اگر دولت بزاره خوبه.

8- خاطرات یک زندانی

بازجو:
کلاغ پــــر
رای پــــر
تقلب پــــر
موسوی پــــر
کونت پــــر

7- تجاوز

ســپــــاه ا ســلـــام خطاب به معترضین

برگردید به خانه های تان در غیر این صورت به مکان برده می شوید.

6- آموزش زبان

زین پس بجای واژه غریب و نامانوس ر ی ک بفرمایید شیشه نوشابه

به عنوان مثال : شیشه نوشابه در روح دزد آرای مردم

5- سیاست

سیاست در ایران = بازی با   ری ک   شیر

پ.ن: ببخشید سیاست دیگه 😐

4- تبریک

taghdim-be-ahmadi

منتظر تبریک نبود ولی انتظار این را می کشید.

3- ابراهیم

خدا : سِد علی به تو فرمان می دهم پسر خود محمود را قربانی کنی.
خدا : محمود اینبار دهن ت … است چون چاقو بسیار تیز ست.

2-

هنوز بعد از سال ها بوی عرق تَنش عوض نشده.