بایگانی‌های ماهانه: فوریه 2012

188- تیتر روزنامه‌ها

فقط دیکتاتورها از قبل می‌دانند چه تعداد در تظاهرات های دولتی شرکت می‌کنن