بایگانی‌های ماهانه: ژوئن 2011

182- جر خوردیم

یه سوال فنی

این استادها کرم دارن امتحان بگیرن اونم همه با هم!!!!
میمیرن نمره همین طوری بدن آخه :دی
یعنی چی معیار نمرست آهــــــان؟

بی شماره

یعنی یادمون رفت؟