بایگانی‌های ماهانه: نوامبر 2010

165- حکم 4

خواننده های خاموش همون خواننده های کون گشاد هستن!

من خود یک کون گشاد هستم شما چطور؟

فید میمیمال

از هر کدوم که دوست دارین استفاده کنید ولی اولیه بهتره

http://feeds.feedburner.com/mimimal

https://lammimim.wordpress.com/feed

164- ژانر

اینایی که بعد از چند وقت میان میگن به زودی پستی در اینجا گذاشته می شه ولی دیگه پیداشون نمی شه.

163- عاشقم!

و ای فیلترچی، عاشق مادر و خواهر و عمه‌، آقات و خودت شدم.

پ.ن: ما هستیم، ما می نویسیم و ما خواهیم نوشت.

برای فرار از فیلتر و خواندن اینجا از فید استفاده کنید.

فید میمیمال

http://feeds.feedburner.com/mimimal