بایگانی‌های ماهانه: ژوئیه 2013

222- اقتصاد و قضاء

بنظرم پول اون شیشه نوشابه‌ها رو حساب کردن با مرتضوی

221- حکم

عدالت اسلامی دویست هزار تومانی!