بایگانی‌های ماهانه: نوامبر 2012

198- کالای لوکس

کاش گُه هم کالای لوکس بود، تا مسئولین کمتر می خوردن.

197- مضمون نامه

ای نامه که میروی بسویش از جانب من بمال تخمش

ای نامه که میروی بسویش از جانب من برین رویش

196- با ﺟﻤﻌﯽ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻫﺮﺍﻥ

ﺍﯼ ﺭﻫﺒﺮ ﺁﺯﺍﺩﻩ ﻣﺎ ﮐﺲ ﻣﯽﺩﯾﻢ ﺗﻮ ﺑُﮑﻦ