بایگانی‌های ماهانه: نوامبر 2015

242- KFC

نظامی که چهار تا تیکه مرغ سوخاری باعث باز شدن راه نفوذ به سیستمش می‌شه و امنیتش به خطر میافته همون بهتر که سرنگون بشهCS4T5fqWwAAheyw