بایگانی‌های ماهانه: مِی 2011

181- آگهی

ویتامین C نگو، بگو ویتامین گـا

180- اذان

صدای بلندگوهای هیئت و تکیه‌ها کم بود، صدای اتوبوس و تاکسی هم اضافه شد.

179- نتیجه

وقتی دستگاه کپی خسته می‌شه!!!!!!!

این جواب امروز دستگاه کپی‌مون بود، بجای کپی شناسنامه کـ… داد!

پ.ن: اون دوتا رو یکی‌شو خودم کشیدم یکی دیگه رو فقط بزرگ کردم با ماژیک مشکی 😀