بایگانی‌های ماهانه: سپتامبر 2010

157- هیزی 2

اون دخترهایی که بدونه سوتین میان بیرون، زیر مانتو هم چیزی نمی پوشن هدفشون چیه؟

فید میمیمال

156- مثلا بامزه

اینایی که بهشون میگی روزه‌ی میگن نَه رو گلگیرَم.

فید میمیمال