بایگانی‌های ماهانه: ژانویه 2012

187- پند و اندرز

یه نصیحتی دارم برای این عرزشی‌ها و آقاشون!
خب کسخل‌ها، کس‌مغزها چرا سرعت اینترنت کم می‌کنید آخه خودتون کونت می‌خواره انگار، چرا؟
خب وقتی اینترنت سرعتش کم می‌شه کاربرا عصبانی می‌شن اولش بروز نمیدن ولی بعد یدفع نشون میدن اون وقت می‌زنن کس و کونتون یکی می‌کنن دلیلش هم اینه اون موقع که سرعت خوب بود سرشون گرم بود گاهی وقتا هم یه چیزایی می‌گفتن که بیشتر جنبه شوخی داشت تا عمل و فقط شما اسکول‌ها باور می‌کردین!
ولی وقتی که سرعت اینترنت کم شه یا قطع شه حرفا جدی می‌شه و جایی ندارن که اینا رو بگن پس می‌ریزن تو خیابون و کلا انرژی‌شونُ تو خیابون تخلیه می‌کنن نه پای اینترنت برای نهایتا هزارتا فالوور پخش و پلا که از اون هزارتا هم کلا 10 الی 20 نفر فالوور واقعی هستن که اوناهم  صد درصد باز پخش و پلا هستن. خلاصه از این اینترنت بکشین بیرون بکنین تو یخ!  بازی با اینترنت مثل بازی با روان جامعه‌ست که دودش تو چشمه خودتن میره فقط.
این بود نصیحت‌های من که باعث بقای حکومت‌ شما عرزشی‌ها و آقاتون می‌شه، خواه بهش عمل می کنید و می‌مونید، خواه عمل نمی‌کنید و به گا میرن.

 

با تشکر Dani Mimimal