بایگانی برچسب‌ها: کشته شدن

241- معامله با خدا و شیطان

بهتر نیست بجای پرت کردن سنگ، فحش داد؟

Advertisements

بی شماره

یعنی یادمون رفت؟