بایگانی برچسب‌ها: چه گذشته؟

158- بیانیه!

من دنی  ملقب میمیمال پیشنهاد می کنم که نام ^جمهوری اسلامی ایران^ به ^فتنه شناس اسلامی ایران^ تغییر یابد.

فید میمیمال