بایگانی برچسب‌ها: پیروزی

241- معامله با خدا و شیطان

بهتر نیست بجای پرت کردن سنگ، فحش داد؟

Advertisements

237- فرهنگی ورزشی

اینایی که به سوراخ‌های پرسپولیس کار دارن تا به حال یک نگاه به سوراخ‌های خودشون انداختن؟