بایگانی برچسب‌ها: نبرد

241- معامله با خدا و شیطان

بهتر نیست بجای پرت کردن سنگ، فحش داد؟

Advertisements