بایگانی برچسب‌ها: نامه

197- مضمون نامه

ای نامه که میروی بسویش از جانب من بمال تخمش

ای نامه که میروی بسویش از جانب من برین رویش

193- نامه

نامه سر گشاده، یعنی کون یارو پاره می‌شه؟
اصلا چرا نمیگن نامه سر کلفت؟

186- پیشنهاد

جناب رئیس جمهور محترم آقای احمدی نژاد

بجای صرف این هزینه‌های هنگفت سفر به آمریکا، لطفا در همین تهران خودمون در یک سالن صندلی بچینید و برای آنها سخنرانی کنید!

41- نامه سردار

بخشی از نامه فیروز آبادی که منتشر نشد

امام زمان خود شاهدی که اصلا سربازان ما آلت تناسلی نداشتند که بخواهند به دختران تجاوز کنند، تازه در بعضی از اوقات آن ها به سربازان تو تجاوز می کردند.