بایگانی برچسب‌ها: ناف

39- بسیجی یا متعصب

برای ثبت نام میرم، جلوی میز ایستادم بغلم یک پسره بسیجی (البته شاید مذهبی) دقت می کنم ببینم کجا نگاه می کنه می بینم که بعله دکمه مانتو خانوم منشی باز شده! که ظاهرا لباسی هم زیرش نپوشیده ، این دلاور هم «زوم این» کرده روی ناف خانوم منشی!

Advertisements