بایگانی برچسب‌ها: شب جمعه

194- بی‌ناموسی‌های جمعه شب

سوراخ خوبی داری به کیر ما هم سر بزن!

158- بیانیه!

من دنی  ملقب میمیمال پیشنهاد می کنم که نام ^جمهوری اسلامی ایران^ به ^فتنه شناس اسلامی ایران^ تغییر یابد.

فید میمیمال

121- یکی به این یاد بده

برادر من فشفشه رو که هوا نمی کنن، اون چیز دیگه ست که هوا می کنن.

120- گواهینامه ازدواج

امتحان تخت خواب هم داره؟