بایگانی برچسب‌ها: سکسی

240- فرهنگ سازی

چرا آب پاکی نمی‌پاچن؟

236- سکسیسم

با دیدن ویدیوهای دابسمش باید خدا را شکر کرد که پسرها دختر نشدن، وگرنه دیگر کسی راست نمی‌کرد!

213- ستایش

در مکانی انگار
جوانی می‌خورد ممه‌ای
یا که در ماشینی ممه‌ای میمالن
یا در خانه‌ای ممه‌ها می‌لیسن
ممه رو خوب بخورید، ممه را خوب بمالید تا سفت شود ممه‌ای
دست پیری ممه‌ای چروکیده برای پیر زنی
ممه‌ی گرد آمد برای لسیدن
ممه رو خوب بخورید
ممه‌ی زیبا دو برابر شد
چه سکسی این ممه
چه گرد این ممه
ممه داران چه صفایی دارن
ممه‌هاشون گرد، ممه‌هاشون سفت
من ندیدم ممه‌ش
بی‌گمان سوتین‌هاشان ویکتوریا سکرت‌ست
مهتاب آنجا می کند روشن گردی ممه
بی گمان در خانه، ممه‌های بی‌سوتینن
مردمش می‌دانند شقایق چه ممه‌ای دارد
بی گمان آنجا ممه‌ها تفی‌ست
ممه‌ای بزرگ باشد همه با خبرند
چه مکانی باید باشد
ممه‌هایش پر عطر باد
مردومان ممه دار ممه را می‌فهمین
بد نمالیدنش، ما نیز
ممه رو خوب بخوریم

دنی میمیمال