بایگانی برچسب‌ها: زندگی

240- فرهنگ سازی

چرا آب پاکی نمی‌پاچن؟

Advertisements

238- زندگی

روزگار نشان داد حتی به خدا هم رحم نمی‌کنه و خانه خرابش می‌کنه

234- بی ادبی‌ها زندگی در بامداد

زندگی کیرتر از این نمیشه زندگـــــــی
روز کیری اومده کیر من از راه اومده
روز کیری اومده کیر من از راه اومده
کیر من از راه اومده
کسِ روبرومه تاریکی تمومه
امروز اومد از راه اونی که می‌کنمش
سرش می‌درخشه رو پشمهای بنفشه
شوق کردن تو زندگی می‌بخشه
زندگی می‌بخشــــه
زندگی کیرتر از این نمیشه زندگــــــی
روز کیری اومده کیر من از راه اومده
روز کیری اومده کیر من از راه اومده

226- تحریف

جوان ز حادثه ای کیر می شود گاهی!

122- چه کسی می داند زندگی باید کرد؟

زندگی زیباست
زندگی باید کرد
زندگی را بکنید
زندگی را جِر ندهید
زندگی را خوب بکنید
زندگی را آرام بکنید
زندگی را تلخ نکنیم
زندگی را با توت فرنگی بکنید
چی کسی می داند زندگی زیباست؟
چه کسی می داند زندگی باید کرد؟

77- آفرینش 2

ما زنده به آنیم که «بـــــگـــــایـیـم»!