بایگانی برچسب‌ها: ریا

245- اینجوریاست

وفتی چراغ‌ها خاموش می‌شه روشنفکر هم تاریکفکر می‌شه

243- خامنه‌ای vs اوباما

یکی اشک تمساح ریخت و یکی برای مردم گریست