بایگانی برچسب‌ها: روزگار

234- بی ادبی‌ها زندگی در بامداد

زندگی کیرتر از این نمیشه زندگـــــــی
روز کیری اومده کیر من از راه اومده
روز کیری اومده کیر من از راه اومده
کیر من از راه اومده
کسِ روبرومه تاریکی تمومه
امروز اومد از راه اونی که می‌کنمش
سرش می‌درخشه رو پشمهای بنفشه
شوق کردن تو زندگی می‌بخشه
زندگی می‌بخشــــه
زندگی کیرتر از این نمیشه زندگــــــی
روز کیری اومده کیر من از راه اومده
روز کیری اومده کیر من از راه اومده

Advertisements

212- زمانه

خر ما از کرگی کیر داشت
آخه نر بود

122- چه کسی می داند زندگی باید کرد؟

زندگی زیباست
زندگی باید کرد
زندگی را بکنید
زندگی را جِر ندهید
زندگی را خوب بکنید
زندگی را آرام بکنید
زندگی را تلخ نکنیم
زندگی را با توت فرنگی بکنید
چی کسی می داند زندگی زیباست؟
چه کسی می داند زندگی باید کرد؟