بایگانی برچسب‌ها: رفتن

233- حرف حساب

اگر با من نبود میلی / چرا خوردی خیلی

Advertisements

220- آرزو

امیدوارم هیچ وقت دچار دلتنگی نشین

53- شرمندگی

می گفت بعضی اوقات دیر رسیدم

خیلی هم دیر