بایگانی برچسب‌ها: رحم

238- زندگی

روزگار نشان داد حتی به خدا هم رحم نمی‌کنه و خانه خرابش می‌کنه

Advertisements

169- هدف وسیله‌ست

بدونه هدف با شیشه^نوشابه^می‌کردن، الان که با هدف می‌کنن^با چه^می‌خوان^بکنن؟