بایگانی برچسب‌ها: راه رفتن

155- ارزشی

کسی است که همیشه می پرسد با کدام پا وارد دستشویی شوم، ولی هرگز نمی پرسید با کدام پا خارج شوم.

فید ممیمال

Advertisements