بایگانی برچسب‌ها: دستکاری

229- بی ادبی ترانه

نمیاد نمیاد نمیاد تا بپاچم
روی کون قنبلت
واسه من یه ساک بزن
دیگه آبم نمیاد
تا من حال بکنم
روی کونت بپاچم

226- تحریف

جوان ز حادثه ای کیر می شود گاهی!