بایگانی برچسب‌ها: دختر و پسر

239- خودآزاری

تو میگی بدون من دنیا برات زندون تنگه
من میگم بگو عزیزم تو دروغاتم قشنگه

این ترانه مصداق بارز اشتیاق برای دروغ شنیدن آدم‌هاست

Advertisements

132- خونه خالی

منطقه زلزله خیز