بایگانی برچسب‌ها: جابجایی

یه بی شماره دیگه

مرسی که به اینجا هم سرزدین ممنون، همتونو می بوسم حتی جنس مخالفُ تازه اونارو اول می بوسم اسماییلی جو زده توهم بردپیت همون درپیت خودمون!

قالب اینجا رو عوض می کنم پس تحمل کنید، البته همون هدرُ میذارم ولی شاید با رنگ اولش یا رنگ دیگه!

پس آدرسم شد : http://lammimim2.wordpress.com

فید هم : http://feeds.feedburner.com/mimimal