بایگانی برچسب‌ها: تنهایی

245- اینجوریاست

وفتی چراغ‌ها خاموش می‌شه روشنفکر هم تاریکفکر می‌شه

Advertisements

233- حرف حساب

اگر با من نبود میلی / چرا خوردی خیلی

53- شرمندگی

می گفت بعضی اوقات دیر رسیدم

خیلی هم دیر