بایگانی برچسب‌ها: تصادف

153- قسمت

لطفا بی عرضگی های خود را تقصیر خدا نیندازید.

پ.ن: گفتم بذار یه دفع ازش دفاع کنم ببینم کاری برام می کنه.

پ.ن: چند وقت پیش هم معمار بیکار تو گودر یه همچین چیزی نوشت بود.

فید میمیمال : http://feeds.feedburner.com/mimimal

Advertisements

61- باز هم سیما

شبکه 3 تصادف بین ماشین وعابر نشان میده، کفش عابر از پاش در اومده.

– میگه یه وقت جورابه سوراخ و کثیف پات نکنی

+ میگم چرا؟

– چون یک دفع تصادف می کنی کفش از پات در میاد بعد جورابه سوراخ و کثیفت معلوم می شه کسی هم نمیاد کمکت از بوی جوراب فهمیدی؟

25- حادثه

– تصادف کردی؟
+ نه، تصادف منو کرده.