بایگانی برچسب‌ها: تحریم

223- رابطه گوز با شقیقه

خدا کنه روحانی رفته سازمان ملل این وردپرس از فیلتر در بیاد.

195- برتری

این موشک باور 370، هم هفتادتا از اس 300 بیشتر هم به آرمان‌های عمام باور داره