بایگانی برچسب‌ها: آخوند

228- 22 بهمن

آزادی یعنی خودت گزینه‌های روی میز انتخاب کنی!عکس

Advertisements

185- پیشنهاد

بردارین وسط ایران یه دیوار بکشید یه قسمت زنا باشن یه قسمت مردا

که دیگه کسی هم به گناه نیافته

بعد هم هی نیاین هر وقت که راست کردین گیر بدین که فلان گروه باید تفکیک جنسیتی بشه

155- ارزشی

کسی است که همیشه می پرسد با کدام پا وارد دستشویی شوم، ولی هرگز نمی پرسید با کدام پا خارج شوم.

فید ممیمال